Політика конфіденційності MapaMagic

Privacy Policy

1. Загальні положення

1.1. Ця Політика конфіденційності персональної інформації (надалі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку MapaMagic може отримати про Користувача під час використання ним веб-сайту – www.MapaMagic.com (надалі – Веб-сайт) та/або мобільного додатку (надалі – Додаток).

1.2. Використання Веб-сайту/Додатку означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою конфіденційності та зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Веб-сайту/Додатку.

1.3. Реєструючись через соціальні мережі або облікові записи у третіх сторін, Користувач надає згоду на передачу або подальшу обробку та зберігання MapaMagic персональних даних Користувача, отриманих із таких облікових записів, а також даних, які можуть бути отримані додатково при використанні Веб-сайту/Додатку.

1.4. Користувач має усі права щодо його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Користувач підтверджує, що йому зрозумілі всі права, а також мета обробки його персональних даних.

1.5. Поточна версія Політики конфіденційності MapaMagic діє з 28 травня 2018 року та автоматично є чинною для всіх існуючих користувачів.Персональна інформація користувачів, яку отримує й обробляє MapaMagic.

2. MapaMagic може збирати та обробляти такі дані про Користувача:

2.1. Інформація, яку Користувач надає MapaMagic. Використовуючи Веб-сайт/Додаток, Користувач може надавати MapaMagic інформацію, у тому числі, таку яка ідентифікує Користувача («персональні дані»), шляхом заповнення форми на Веб-сайті/у Додатку (наприклад, форми для реєстрації), коли Користувач долучається до опитувань або зв’язуючи із MapaMagic за допомогою електронної пошти або іншим чином, або коли Користувач повідомляє MapaMagic про проблеми із Веб-сайтом та/або Додатком. Інформація, яку надає Користувач, може включати:

2.1.1. Обов’язкову інформацію, що вимагається при реєстрації для отримання послуг через Веб-сайт/Додаток включаючи: ім’я та прізвище Користувача, адресу електронної пошти, а також пароль. Усі ці поля є обов’язковими. MapaMagic не зможе надати Користувачу послуги за допомогою Веб-сайту та/або Додатку, якщо Користувач не наддасть такої інформації, і, як наслідок, Користувач не зможете створити обліковий запис користувача на Веб-сайті/у Додатку;

2.1.2. Запис будь-якого листування між Користувачем та MapaMagic;

2.1.3. Інформацію, яку MapaMagic може просити надати Користувача, коли Користувач повідомляє MapaMagic про проблеми із Веб-сайтом/Додатком, наприклад, інформацію про предмет звернення Користувача до служби підтримки;

2.1.4. Інформація про улюблені автобусні зупинки Користувача;

2.1.5. Якщо Користувач реєструєтеся за допомогою методів автентифікації із використанням соціальних мереж, MapaMagic отримує доступ до певних персональних даних у обліковому записі Користувача в соціальних мережах (наприклад, імені, прізвища, адреси електронної пошти), згідно із відповідними правилами користування.

2.2. Інформація, яку MapaMagic збирає автоматично:

2.2.1. Інформацію про місцезнаходження, коли Користувач дає згоду на збирання та обробку такої інформації. MapaMagic може автоматично визначити місцезнаходження Користувача через IP-адресу Користувача та/або за допомогою GPS-навігації пристрою Користувача. Ця інформація використовується для надання Користувачам інформації про найближчі зупинки та рух громадських транспортних засобів (автобуси, тролейбуси). MapaMagic не використовує і не ділиться такою інформацією в будь-яких інших цілях;

2.2.2. Якщо Користувач обирає реєстрацію через соціальні мережі, MapaMagic може імпортувати певну інформацію та додавати її до облікового запису Користувача автоматично;

2.2.3. Із кожним відвідуванням Користувачем Веб-сайту/Додатку MapaMagic може, і, де це вимагається, за згоди Користувача збирати інформацію, що стосується пристроїв, які Користувач використовує, та мереж, до яких Користувач під’єднується, коли користуєтеся сервісами MapaMagic. Це може включати таку інформацію, як: IP-адреса Користувача, інформація для входу в обліковий запис, операційна система та платформа, інформація про відвідування Користувача, у тому числі, маршрут переміщення за URL-адресами на, через чи із Веб-сайту/Додатку, продукти, які Користувач переглядав або шукав, помилки завантаження, довжина відвідування певних сторінок, взаємодія сторінок. Під час використання Веб-сайту/Додатку MapaMagic використовує постійні файли – cookies. Використання таких файлів допомагає MapaMagic покращувати платформу та надавати Користувачу актуальну інформацію. Користувач може відключити використання cookies в налаштуваннях веб-браузера.

2.3. MapaMagic у загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається користувачами, та не здійснює контроль за їх дієздатністю. Проте MapaMagic виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, пропонованих у формі реєстрації, та підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2.4. MapaMagic зберігає персональні данні користувачів стільки часу, скільки MapaMagic потрібно для надання користувачам послуг або дотримання законних бізнес-цілей MapaMagic.

 3. Цілі збирання й обробки персональної інформації користувачів

3.1. MapaMagic збирає та зберігає лише ті персональні дані, які необхідні для належної роботи MapaMagic.

3.2. Персональну інформацію Користувача MapaMagic може використовувати в таких цілях:

3.2.1. Виконувати свої зобов’язання, які виникають із будь-яких договорів між нами, а також щоб надавати вам інформацію та послуги, за якими ви до нас звертаєтеся;

3.2.2. Надати Користувачеві, повний доступ до платформи MapaMagic;

3.2.3. Надсилати Користувачеві сповіщення чи оновлення під час використання Додатку;

3.3.4. Надсилати Користувачеві інформацію щодо послуг на адресу електронної пошти та/або текстовими повідомленнями та/або будь-якими іншими засобами зв’язку;

3.3.5. Зв’язок із Користувачем, у тому числі надсилання повідомлень, запитів та інформації, що стосуються Веб-сайту/Додатку, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від користувача;

3.3.6. Покращення якості Веб-сайту/Додатку, зручності їх використання, розробка нових сервісів і послуг;

3.3.7. Відповідати на коментарі та пропозиції Користувача електронною поштою.

4. Умови обробки персональної інформації користувача та її передачі третім особам

4.1. MapaMagic зберігає персональну інформацію Користувачів відповідно до внутрішніх регламентів.

4.2. MapaMagic має право передати персональну інформацію користувача третім особам в таких випадках:

4.3. Користувач висловив свою згоду на такі дії:

4.3.1. Передача необхідна в рамках використання користувачем Веб-сайту/Додатку або для надання послуги Користувачу;

4.3.2. Передавання передбачене українським законодавством у рамках встановленої законодавством процедури;

4.3.3. Таке передавання здійснюється в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або частково), при цьому до набувача переходять усі зобов’язання з дотримання умов цієї Політики щодо отриманої ним персональної інформації.

4.4. Під час обробки персональних даних користувачів MapaMagic керується Законом України «Про захист персональних даних».

5. Зміна користувачем персональної інформації. Видалення персональної інформації

5.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності. У випадку, якщо Користувачу потрібна додаткова допомога в редагуванні його даних, Користувач може звернутися до MapaMagic за контактами зазначеними у розділі 8 даної Політики конфіденційності.

5.2. Користувач має право доступу до свого облікового запису на MapaMagic. За запитом Користувача, MapaMagic надає електронну копію особистих даних Користувача, які зберігаються у MapaMagic.

5.3. На прохання Користувача MapaMagic може тимчасово зупинити обробку даних Користувача. Однією з причин такого запиту може бути неточність особистих даних Користувача. MapaMagic буде діяти згідно з запитом Користувача, якщо Користувач надасть MapaMagic змістовні підстави для таких дій. MapaMagic повідомить Користувача у письмовій формі, коли MapaMagic обмежить обробку особистих даних Користувача і коли таке обмеження більше не буде діяти. Однак, MapaMagic має право відхиляти такі запити від користувачів, якщо запит є необґрунтованим чи надмірним, особливо якщо запит повторюється.

5.4. Користувач має право у будь-який час вимагати назавжди зняти згоду на обробку своїх персональних даних.

5.5. Користувач також може видалити надану ним у рамках облікового запису персональну інформацію. При цьому видалення акаунту спричинить неможливість використання Веб-сайту/Додатку.

5.6. MapaMagic назавжди видаляє особисті дані Користувача на підставі прохання Користувача про це. Щоб уникнути випадкового видалення ваших даних, Користувачу необхідно підтвердити свою особу. Для цього Користувачу необхідно при звернені до MapaMagic використовувати ту електронну адресу, яку Користувач використовував при реєстрації в Додатку або на Веб-сайті.

Після підтвердження видалення дані буде негайно вилучено з сервера MapaMagic.

Після видалення облікового запису користувача, обліковий запис відновити неможливо.

6. Заходи, що вживаються для захисту персональної інформації користувачів

6.1. MapaMagic вживає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

7. Зміна Політики конфіденційності

7.1. MapaMagic має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. У разі внесення змін в актуальній редакції зазначається дата останнього оновлення. Нова редакція Політики конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики конфіденційності. Чинна редакція завжди знаходиться на веб-сторінці за адресою: https://mapamagic.com/uk/privacy.

8. Зворотний зв’язок. Питання конфіденційності та пропозиції

8.1. Усі пропозиції або питання з приводу цієї Політики конфіденційності слід повідомляти в Службу підтримки користувачів MapaMagic за адресою: .